หลักการใส่กรอบรูป

                                                            หลักการใส่กรอบรูป


- เลือกกรอบรูปให้เหมาะกับภาพของคุณ เพื่อช่วยเสริมคุณค่าของภาพเขียนและการตกแต่งบ้านของคุณ ควรเลือกกรอบรูปขนาดใหญ่กับภาพขนาดใหญ่
- คุณสามารถเลือกใช้กระจกหรือแผ่นอะครีลิคแบบธรรมดาหรือแบบตัดแสง และอาจจะใช้กระจกกรองรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต เพื่อป้องกันภาพเขียนจากแสงแดด
- ควรเลือกกระดาษทำกรอบรูปที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าและช่วยป้องกันภาพของคุณ ควรใช้กระดาษที่ปลอดสารที่มีความเป็นกรด

ชิ้นงานศิลปะควรใส่กรอบกระดาษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 วิธีนี้
- ควรติดผลงานกับกรอบงานโดยวิธีที่ไม่ต้องใช้กาว (Dry Mounting) เพราะการใช้กาวสูตรน้ำหรือการติดด้วยกระดาษทิชชู่แห้ง นิยมใช้ติดผลงานศิลปะกับกรอบรองด้านหลัง
- ภาพต้นฉบับของแท้หรือภาพที่ทำออกมาในจำนวนจำกัด (Limited Edition) ควรติดด้วยวิธีแบบเดิมคือ ใช้กระดาษ Rice paper และยึดที่มุมทั้ง 4 หรือใช้บานพับแบบถอดได้ เพื่อให้งานชิ้นนั้นติดหรือลอยตัวออกจากกรอบรองด้านหลัง
- ถ้าเป็นภาพต้นฉบับของแท้หรืองาน Limited Edition ซึ่งมักจะมีใบรับประกันมาให้ด้วย ควรติดไว้หลังกรอบรูปงานนั้น ๆ

การดูแลรักษางานศิลปะ
- งานศิลปะบนกระดาษ เช่น โปสเตอร์หรือภาพพิมพ์ มีการยืดหรือหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความชื้น ทำให้ตัวงานไม่เรียบและอาจจะเกิดการพองตัวเป็นคลื่นได้
- แสงทุกชนิดมีส่วนทำลายเนื้อกระดาษทำและทำให้สีซีดลง ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งมีผลทำให้ผลงานเสียหาย ได้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ก็เช่นเดียวกัน มีรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตที่ช่วยทำลายผลงานศิลป ส่วนแสงจากหลอดอินแคนเดสเซนต์ซึ่งไม่แรงเท่า ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ให้แสงส่องลงบนชิ้นงานโดยตรง
- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นงานได้รับความร้อนที่สูงเกินไป โดยใช้ไฟที่มีวัตต์ต่ำ ๆ สำหรับไฟส่องภาพที่ติดกับกรอบรูป ไม่ควรใช้หลอดที่มีความสว่างเกิน 25 วัตต์ หลีกเลี่ยงการวางกรอบรูปใกล้ ๆ สถานที่ ๆ มีความร้อน เช่น เตาผิง

การตกแต่งผนัง
- ไม่ควรแขวนรูปบนผนังจนแน่นไปหมด
- เมื่อแขวนภาพเป็นกลุ่ม ๆ ควรจัดให้มีความสมดุลย์ด้วย สีสัน ขนาด และเรื่องราวของภาพนั้น ๆ ความกลมกลืนของภาพเหล่านั้น จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของภาพแต่ละภาพที่อยู่โดยรอบ ลองจัดกลุ่มของภาพบนพื้นดูก่อนที่จะนำขึ้นแขวนจริงบนผนัง
- การแขวนรูป ควรให้อยู่กึ่งกลางผนัง เพื่อให้สะดวกต่อการมองเห็นไม่ว่าการนั่งหรือยืน

การแขวนภาพเขียน
- ห้ามแขวนภาพเขียนด้วยลวดคล้องบนตะปู
- เลือกตัวแขวนรูปให้เหมาะสมกับขนาดของภาพเขียน
- ควรใช้ตัวแขวน 2 ตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยรักษาระดับของภาพไม่ให้เอียง
- สำหรับภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่และหนักมาก ๆ ควรใช้ตะขอสำหรับแขวนภาพ


No comments:

Post a Comment